About Shubham Ghimire

JUN 14

द ओपन रिभोल्युशन: सूचनाको युगमा नियमहरूको पुनःलेखन

ओपन नलेज इन्टरनेशनलका संस्थापक रुफस पोलकले आफ्ना नयाँ पुस्तक द ओपन रिभोल्युशन लाई तपाईहरुको माँझ ल्याउदा एकदम प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसले हामी कसरी जानकारी स्वामित्व र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पहुँच गर्न सक्छौं भन्ने ज्ञान दिन्छ। यो डिजिटल क्रान्तिले हामीलाई डिजिटल तानाशाहीतन्त्र वा डिजिटल लोकतन्त्र के दिनेछ? डिजिटल युगको बारेमा तपाईंलाई थाहा भएका सबै कुरा बिर्सनुहोस्। यो गोपनीयता,

Shubham Ghimire

2017: A Year to Remember for OK Nepal

Best wishes for 2018 from OK Nepal to all of the Open Knowledge family and friends!! The year 2017 was one of the best years for Open Knowledge Nepal. We started our journey by registering Open Knowledge Nepal as a non-profit organization under the Nepal Government and as we start to reflect 2017, it has

Shubham Ghimire

Citizen Science in Context of Nepal

“Citizen Science is the collection and analysis of data relating to the natural world by members of the general public, typically as part of a collaborative project with professional scientists.” -Oxford Dictionary Science is our most reliable system of gaining new knowledge and citizen science is the involvement of the public in scientific research, discovery

Shubham Ghimire